Het Stichtingsbestuur

Bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit (vlnr): Sandy Clarke (voorzitter), Frank Vergeer (penningmeester), Annette Vergeer-Visser (secretaris) en Angèle de Rooij (algemeen bestuurslid). Zij zijn allen lange tijd bevriend geweest met Piet-jan. Gezamenlijk geven zij vorm en inhoud aan de doelstellingen van de stichting. Eén en ander is vastgelegd (en kan je raadplegen) in de statuten van de stichting.

Je kan de bestuursleden bereiken via e-mail:

Meerjarenbeleidsplan

Op de eerste jaarvergadering van de stichting is het meerjarenbeleidsplan (2018-2021) besproken en vastgesteld door het bestuur. Dit plan beschrijft de hoofdactiviteiten voor de komende jaren, de communicatie hierover, het financieel beleid en de verantwoording hierover.

Beloningsbeleid en financiële verantwoording

De bestuursleden verrichten de taken ‘om niet’. Dat wil zeggen dat de bestuursleden niet betaald krijgen voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten. Alleen werkelijk gemaakte (on)kosten kunnen vergoed worden uit de Stichtingkas. Hiervan wordt uiteraard een boekhouding bijgehouden en ieder jaar zal een jaarrekening gepubliceerd worden.

De jaarrekeningen van 2019 en 2020 zijn door het bestuur vastgesteld. Door op de link te klikken kunt u deze inzien.