Het Stichtingsbestuur

Bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit (vlnr): Sandy Clarke (voorzitter), Frank Vergeer (penningmeester), Annette Vergeer-Visser (secretaris) en Angèle de Rooij (algemeen bestuurslid). Zij zijn allen lange tijd bevriend geweest met Piet-jan. Gezamenlijk geven zij vorm en inhoud aan de doelstellingen van de stichting. Eén en ander is vastgelegd (en kan je raadplegen) in de statuten van de stichting.

Je kan de bestuursleden bereiken via e-mail:

De stichting vanaf het begin tot 2023 e.v.

Op de eerste jaarvergadering van de stichting in 2018 werd het meerjarenbeleidsplan (2018-2022) besproken en vastgesteld door het bestuur. Dit plan beschreef de hoofdactiviteiten voor die jaren, de communicatie hierover, het financieel beleid en de verantwoording hierover. Eind 2022 is door het bestuur besloten de stichting ‘slapend’ te maken. We gaan niet meer actief de boer op, maar zullen ons vanaf dat moment alleen nog richten op fondsenwerving voor goede doelen. ook de uitreiking van PJ’s Kunst en Cultuurprijs is hierdoor komen te vervallen. 

Beloningsbeleid en financiële verantwoording

De bestuursleden verrichten de taken ‘om niet’. Dat wil zeggen dat de bestuursleden niet betaald krijgen voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten. Alleen werkelijk gemaakte (on)kosten kunnen vergoed worden uit de Stichtingkas. Hiervan wordt uiteraard een boekhouding bijgehouden en ieder jaar zal een jaarrekening gepubliceerd worden.

De jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021 zijn door het bestuur vastgesteld. Door op de link te klikken kunt u deze inzien.